Thạnh Phát Decor thi công quán Cafe MING tại đường 30/4

Thạnh Phát Decor hân hạnh là đơn vị thi công quán cafe Ming tại đường 30/4 Cần Thơ.

  • Tông màu sáng
  • Sàn gạch xi măng

Hình ảnh Thạnh Phát Decor thi công tại Cafe Ming

Những hình ảnh Thạnh Phát Decor thi công

Thạnh Phát Decor thi công quán Cafe tại đường 30/4

Thạnh Phát Decor thi công quán Cafe tại đường 30/4

Thạnh Phát Decor thi công quán Cafe tại đường 30/4

Thạnh Phát Decor thi công quán Cafe tại đường 30/4

Thạnh Phát Decor thi công quán Cafe tại đường 30/4

Thạnh Phát Decor thi công quán Cafe tại đường 30/4

 

Xem thêm